top of page

סדרת שעורי רצף

בתרגיל 2, כיושבים ומגלגלים האגן והגוף נהיה גבוה ישנה תחילה פעולת גילגול האגן והתקצרות של הגוף והעורף. ניתן בקלות לראות זאת בסרטון. 

תרגיל 1. כמו שכתבתי בשיעור מס 2 - לרדת מטה תוך גילגול האגן למצב כפוף והעורף מתכווץ ואז לצמוח.

תרגיל 3. חשוב מאוד לדייק הדברים ולהבהיר - רצפת האגן שלנו היא כמו ערסל קערורי וכאשר אנו מפעילים אותה השטח הקערורי בה עולה כיוון שהשרירים שם מתכווצים. אני משתמשת בדימוי הטרמפולינה כיוון שערסל אינו בעל יכולת אלסטית וקשה לדמות אותו עולה. הטרמפולינה לעומתו היא אלסטית וקל יותר לדמות את שרירי רצפת האגן מתכווצים ועולים על ידי כיווצם.

תרגיל  5. דימוי חבלים לרוחב הבטן - אני מדגימה עם הידיים את ישור החבל ולכן אני מרחיקה את הידיים אחת מין השניה וכך הדימוי חי יותר. מי שאינה זקוקה לדימוי הרחקת הידיים ונח לה רק לחשוב על ישור החבל זה גם בסדר (אפשר לנסות כך וכך ולראות האם הדימוי של החבל עם הידיים עוזר לנו).

bottom of page