top of page

מה זה יתרון בעצם?

כמה מעט אנחנו יודעים על עצמנו 

כמה מעט אנחנו יודעים על היכולות והאפשרויות שלנו לשפר תפקודים שונים שלנו 

ומתוך כך להעלות את איכות החיים הרגשית, הנפשית והפיזית שלנו.

יתרון מאחדת מספר שיטות עבודה שלכולן מטרה אחת - 

להביא אותנו למודעות מעשית אשר נותנת כלים לאיזון רגשי ופיזי מתוך פיתוח היכרות

עם עצמנו - עם גופנו, עם המוטיבציות שלנו, החולשות והחוזקות.

טיפול באמצעות קול ושירה הוא מסע מרתק פנימה אל מקורות ההתמזגות של הנפש בגוף.
הקול כמו מראה משקף רבדים עמוקים שבדרך כלל אין לנו גישה אליהם ועוזר לנו להבחין ולהגיע לנקודות שעוצרות ומעכבות אותנו.
דרך הבעה קולית נוכל ללוות החוצה רגשות שעוצרים אותנו עד שהם מתפוגגים עם האוויר שעוזב את הגוף.

לוגו קול כולי .png

רצף

נשים רבות מאוד חוות קשיים שונים הקשורים לתפקוד רצפת האגן. מקושי לשלוט על הטלת שתן ועד צניחה של איברים שונים. הקשיים השונים אינם קשורים דוקא זה בזה.
בכל הנוגע לרצפת האגן יש הרבה מבוכה מכיוון שזה נושא שלא נח לדבר עליו בפומבי וגם כיוון שהתפקוד הלקוי שלו נולד מחוסר הבנה וחוסר ידע מספיק של הציבור. יש טעות רווחת מאוד בה סוברים שרצפת האגן היא שרירי הסוגרים. חלק מרצפת האגן הם שרירי הסוגרים אך בנוסף זוהי מערכת מסועפת של שרירים שתפקידם הוא לתמוך ביציבה ובאיברים הפנימיים.
כאשר מבינים את תפקיד רצפת האגן, כל הגישה משתנה.
המטרה והשאיפה שלי היא שכל אישה תגיע לחוש את

מערכת רצפת האגן שלה ולאפשר תפקוד שלה כחלק ממגוון

תפקודי היום יום.

לוגו רצף 2.png
bottom of page