קול כולי אישי - פיתוח קול וטיפולים דרך קול ושירה לנשים, נערות וילדות

Updated: Dec 27, 2021

שיעורים אישיים בני חצי שעה או 45 דק לילדות/נערות להבעה חופשית, אינטראקציה בינאישית ובטחון עצמי. בהר-נוף ירושלים ובישוב גבע בנימין - אדם. ובימים אלה גם בתוכנת 'זום'. תכנית מיוחדת לבתי-ספר. לפרטים צרו קשר.


45 views0 comments