top of page

שיעור מספר 8

הקלטה
סרטון
תמליל

ב"ה
מאגר תרגל רצף
שיעור מספר 8
נושאים: בישיבה - שאיפה לבטן/לבית החזה והפעלת רצפת האגן בעיצורים ובהמשך –
בשיעול/התעטשות/צחוק.
הפרדת שכמות/גב/ראש בשכיבה על הבטן ובישיבה ליד שולחן.
שלום וברכה!
בשיעור זה נתרגל שוב הפעלת רצפת האגן כנגד מאמץ של שיעול, התעטשות אך הפעם גם
בעמידה.
ועוד נתרגל הפרדת הגב מהשכמות והראש.
אז קדימה -
1. לשכב על הבטן. לשים אמות ומרפקים על הרצפה כך שבית החזה מתרומם מהרצפה.
לשים לב שהמרפקים בקו ישר תחת הכתפיים!
לשלוח את הסנטר לכיוון הרצפה ולהרגיש את ההפרדה שנוצרת בין הגב לשכמות ואת התקרבות
השכמות אחת אל השניה ואל עמוד השדרה. כאשר מחזירים את הסנטר להרחיק את השכמות אחת
מהשניה ולתת לסנטר להתקרב אל בית-החזה תוך הארכת העורף.
לעשות זאת לאט מספר פעמים.
2. לבוא לשבת ליד שולחן. להניח אמות ומרפקים מקבילים על השולחן. כאן לשלוח את הסנטר
קדימה וחזרה. להרגיש איך השכמות מתקרבות אחת אל השניה בשליחת הסנטר ובהחזרתו הן
מתרחקות אחת מהשניה, הסנטר מתקרב אל בית החזה והעורף מתארך.
3. נעזוב את השולחן. נשאף אוויר בשאיפה מופתעת אל בית החזה. נשים לב שרצפת האגן מתגייסת
והבטן נאספת. נשאר שם, נוסיף אחד הואקומים כדי להדגיש את התגייסות רצפת האגן. נעזוב את
השפתיים אבל לא את העבודה הפנימית. נתחיל לשלוח החוצה עיצורים – ס, ש, פ. כל עיצור לבצע
בספירה עד 5, לעזוב אותו אך להישאר עם התמיכה בספירה עד 2 ולחזור לשאוף שאיפה מופתעת
ושוב. לכל עיצור עשו את התרגיל 3 פעמים.
- לעבור ל- פ דגושה ו-ק. לעשות אותה ספירה – שאיפה מופתעת, וואקום להכנה, הפקת העיצור
מבלי לשחררו עד 5, לשחררו מבלי לשחרר את תמיכת רצפת האגן עד 3, לשחרר ושוב.
3 פעמים פ דגושה ו 3- פעמים ק.
4. בישיבה שאיפה מופתעת ומשם המשיכו ל-שיעול / התעטשות / צחוק.
5. שאיפה למרחב תחתון )זאת אומרת הרחבת הבטן בשאיפה( וגם כאן -
. שאיפה בספירה עד 2, עיצור בספירה עד 5, לעזוב העיצור ולהישאר עם התמיכה בספירה עד 3
לעזוב ושוב. כל עיצור 3 פעמים.
- נעבור ל-פ דגושה ו-ק – לשאוף למרחב תחתון 2, הפקת העיצור מבלי לשחררו – 5, שחרורו מבלי
לעזוב תמיכה – 3, עזיבה- 2 ושוב.
כל עיצור 3 פעמים.
עד כאן שיעור מספר 8. תודה ובהצלחה!
מיכל ‘רצף’

 
 
 
 
 
bottom of page